back - page précédente forward - page suivante one level up - monter un niveau imprimez page print

Amategeko ngenderwaho

Amategeko teka

Ubushobozi bwo kubona amategeko-teka ashobora kwitabazwa, afitanye isano n'itegeko rigenga imbuto.
Ingingo zayo ntiziratangazwa kugeza ubu.

Iyi nyandiko iracyatunganywa neza.