back - page précédente forward - page suivante one level up - monter un niveau imprimez page print

Abatanga inguzanyo mubuhinzi

Gushyira ahagaragara urutonde rw'ibigo bishobora gutera inkunga abafite uruhare mu ishami ry'imbuto bishoramo imari.